Hellend zichtdak

Wat is een hellend zichtdak ?
Een hellend zichtdak is een (flauw/matig) hellend dak wat zichtbaar is voor mensen en waardoor een esthetisch fraai resultaat gewenst is.

Aandachtspunten
Er zijn een aantal belangrijke punten, waarbij de architect en constructeur rekening dient te houden, die door de keuze voor een zichtdak worden bepaald. 

  • Afschot van de dakbedekkingsconstructie, om vervuiling te vermijden / verminderen
  • Kleur en kleurvastheid van de dakbedekking
  • Spiegeling / reflectie van de dakbedekking, om hinder in omliggende gebouwen te voorkomen
  • Verouderingsgedrag van de materialen, keuze voor type dakbedekking
  • Onderhoudsmogelijkheden van de dakbedekking
  • Wijze van bevestiging om hinderlijke aftekening te vermijden

Meer informatie volgt.