Ongeïsoleerd met grind

Meer informatie volgt.
 
Rechts staan de producten die toegepast kunnen worden.