Normaal dak

Wat is een normaal dak?
Onder type "normaal dak" verstaan wij het type waar het dak, naast een betrouwbare waterafdichting, geen ander toepassing heeft. Dit type dak is in Nederland het meest voorkomend, denk hierbij aan garagedaken,
bedrijfshallen e.d.

Aandachtspunten
De functie van het platte dak verandert in snel tempo. Naast een betrouwbare waterdichting, krijgt het dak in toenemende mate andere toepassingen. Hierbij kunt u denken aan groendaken, energiedaken e.d.
Wij adviseren u nu reeds rekening te houden met een gewijzigde toepassing van het dak. Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder!
 
 
  
  
 

Meer informatie volgt.