Energiedak (zonne-energie)

Wat is een energiedak?
Een energiedak is een dak waarop energie wordt opgewekt bijv. met zonnepanelen.

Aandachtspunten voor het ontwerp
Er zijn een aantal belangrijke punten, waarbij u rekening dient te houden, die voor een goed functionerend daksysteem als basis voor het energiedak op lange termijn van belang zijn. In deze situatie gaan we uit van toepassing van meer dan 25 zonnepanelen.

 • Toepassing van zonnepanelen brengt extra belastingen voor het onderliggende daksysteem met zich mee. Deze belastingen bestaan uit o.a. loopverkeer bij aanbrengen/onderhoud, permanent gewicht van zonnepanelen, horizontale (schuifkrachten) en verticale windbelasting,
 • De constructeur dient te beoordelen of de onderconstructie bovenstaande belastingen langdurig kan weerstaan.
 • Het type montagesysteem van het zonnepaneel speelt een rol in het type en hoeveelheid belastingen die het overbrengt op de onderliggende daksysteem.
 • Vanuit technisch en economisch oogpunt is het zeer wenselijk dat de levensduur van de dakbedekking, rekening houdend met de extra belastingen, zonder noemenswaardige problemen de levensduur van de zonnepanelen (20-25 jaar) overschrijdt. Tussentijdse lekkages zijn lastig te localiseren en daardoor zijn de herstelkosten hoog. Het tussentijds vervangen van isolatie en/of dakbedekking is, door de hoge kosten van de-/montage zonnepanelen, een kostbare kwestie.
 • De isolatie dient voldoende druksterkte te hebben en de dakbedekking dient in combinatie met de isolatie, aan de juiste begaanbaarheidsklasse te voldoen.
 • De gebruikelijke levensduur van de dakbedekking kan niet 1 op 1 worden doorgezet naar een gelijke levensduur onder ander omstandigheden. Waar sommige dakbedekking zeer goed presteert in een
  "normaal dak" (weinig belastingen), presteert dezelfde dakbedekking onder de  omstandigheden van een "energiedak" (zware belastingen), beduidend minder en is daarmee ongeschikt voor deze toepassing.
 • Voor de verouderde zonnepanelen (denk aan bijv. schroeven, kabels, omlijstingen, etc.) is het onwenselijk dat deze na 10-20 jaar worden gedemonteerd/gemonteerd.
 • Om een langdurig goed functionerend daksysteem te realiseren, dienen er vele facetten samenhangend te worden beoordeeld en afgestemd.
 • De meerkosten van een goed onderliggend daksysteem als basis voordat de zonnepanelen worden aangebracht, zijn een fractie van de kosten wanneer tussentijds de dakbedekking en/of isolatie te worden vervangen of reparaties dienen te worden uitgevoerd. Om deze redenen adviseren wij u uitsluitend
  Rhepanol hfk grijs of Ecoseal EP150 dik 1,5mm toe te passen.
Laboratorium gebouw DIFFER (Dutch Institute for Fundamental Energy Research) te Eindhoven |
architect Ector Hoogstad Architecten | ca. 5.000 m2 Ecoseal EP150 1,5mm Energy White |
complete dakvlak voorzien van 922 zonnepanelen | BREEAM nivo 4 (Excellent) | onze rol: advisering, levering o.a. Ecoseal EP en begeleiding
Rehobothschool te Kootwijkerbroek | architect Huibers & Jarring Architecten |
ca. 2.900 m2 Ecoseal EP150 1,5mm Energy White (onder de zonnepanelen) |
ca. 500 m2 O.C.-Plan 3020 (groendak) | onze rol: advisering, levering o.a. Ecoseal EP en O.C.-Plan, begeleiding en verstrekken verzekerde all-in dakgarantie