Witte reflecterende daken (Cool Roof)

Wat is een cool roof?
Een cool roof reflecteert (reflectie) en geeft deopgenomen warmte van de zon terug (emissie)aan de lucht. Hiermee wordt voorkomen dat de warmte de dakbedekkingsconstructie in gaat en de binnentemperatuur verhoogd.
 
Waarom een cool roof?
Een cool roof kan, afhankelijk van de dakbedekkingsconstructie, leiden tot:

 • Een prettiger binnenklimaat in de zomer
 • Lagere energiekosten voor koeling
 • Lagere CO2-uitstoot e.d. door minder energieverbruik
 • Verminderd urban heat islands effect
 • Afhankelijk van het type, bezit deze dakbedekking nog meer positieve eigenschappen
   

Wat betekent het Energy Star label?
Energy Star is een gezamenlijk internationaal programma van de U.S. Environmental Protection Agency en U.S. Department of Energy voor de labelling van energie-efficiënte producten. Ons product Ecoseal EP in de kleuren Energy White en Energy Grey zijn voorzien van Energy Star. De producten Rhepanol fk white en Rhenofol CV Cool White zijn, vanwege hun Europese afkomst, niet getest conform de Amerikaanse normen, echter voldoen beide ruimschoots wel aan de eisen van de Energy Star.

Wat betekent de Cool Roof Rating Council (CRRC)?
Dit is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met energie-efficiënte producten. Ons product Ecoseal EP in de kleuren Energy White en Energy Grey wordt zeer hoog gewaardeerd. De producten Rhepanol fk white en Rhenofol CV Cool White zijn, vanwege hun Europese afkomst, niet beoordeeldt door de CRRC.
    
Is elke kleur wit cool roof?
Nee, niet elke kleur wit bezit reflecterende eigenschappen. Er zijn veel witte dakbedekkingen (bitumineus en kunststof) die geen cool roof eigenschappen bezitten. 
  
Is een cool roof altijd wit van kleur?

Nee, een cool roof is vaak wit, echter door innovaties ontstaan er ook cool roof dakbedekkingen in andere kleuren.
Een cool roof kleur wit reflecteert met name de intense zichtbare zonne-stralen (licht), cool roof in andere kleuren reflecteren met name de minder intense infrarode stralen. De prestaties van andere cool roof kleuren zijn in het algemeen 10-20% minder dan cool roof wit, echter kan om ethetische redenen toch een juiste keuze zijn.

Welke invloed heeft vervuiling?
Afhankelijk van de mate van vervuiling (mede afhankelijk van omgeving), zal ook bij voldoende afschot (16 mm/m1) Rhepanol fk white, Ecoseal EP en Rhenofol CV Cool White licht vervuilen. Doordat alle drie dakmembranen aan de bovenzijde volledig vlak/glad zijn, vindt vervuiling traag plaats. Bij een normale vervuiling zal de reflectie en emissie teruglopen met ca. 10-20%, echter zal altijd veel beter blijven dan een nieuwe niet-cool roof dakbedekking kleur lichtgrijs of zwart. Om langdurige aanhechting van vervuiling te voorkomen, om esthetische redenen e.d. dient er, zoals gebruikelijk bij alle dakbedekkingen, minimaal één keer per jaar onderhoud te worden verrichten.
 
Waarom een cool roof in Nederland in de winter geen nadeel is
In de zomer is, tijdens warme dagen, het verschil tussen de temperatuur van de zwarte dakbedekking (70-80°C) en de gewenste binnentemperatuur (20-25°C) zeer groot.
In de winter is de temperatuur van de cool roof/grijze/zwarte dakbedekking veel lager (10-20°C), waardoor er geen of nauwelijks een positieve invloed bestaat op het binnentemperatuur (20-25°C). Van lagere kosten voor verwarming is dan geen of nauwelijks sprake. 

De geringe temperatuursverschil tussen een grijze/zwart en cool roof dakbedekking in de winter wordt veroorzaakt door:
Minder aantal zonnige dagen dan in de zomer
Het aantal zonne-uren is, door de korte dagen, veel minder
De dakbedekking is vaak nat, waardoor zwart niet opwarmt
Door de bewolking reflecteert een cool roof niet of nauwelijks
Warmtestraling wordt, door de lage stand van de zon, verdeeld over een groot oppervlakte en is daardoor minder intens, voorbeeld hiervan is dat bij zonneschijn sneeuw toch blijft liggen.
 
Alleen bij slecht of matig geïsoleerde dakbedekkingsconstructies kan met een zwarte dakbedekking in de winter een gering voordeel worden behaald t.o.v. cool roof, echter dit weegt niet op tegen het grote nadeel in de zomer.

Is een cool roof rendabel?
Afhankelijk van de mate van koeling, zijn onze oplossingen voor een cool roof bijna altijd rendabel. Onze cool roof oplossingen zijn niet of nauwelijks duurder dan (traditionele) zwarte of grijze dakbedekkingen. 
  
Aandachtspunten
Er zijn vijf belangrijke punten, waarbij de architect en constructeur rekening dient te houden, die door de keuze voor een cool roof worden bepaald. 

 • Esthetica, door scherpe reflectie van of vervuiling op het dak kunnen, met name met de kleur wit, bij hoger gelegen gebouwen voor overlast zorgen. Kies bij twijfel voor Ecoseal EP kleur Energy Grey.
 • Esthetica, voor plaatsen waar veel water/vuil achterblijft (bijv. gootzones) kan om esthetische redenen voor een lichtgrijze kleur dakbedekking worden gekozen.
 • Afschot, kies voor voldoende afschot (16mm/m1) in het dak, om natuurlijke reiniging grotendeels mogelijk te maken.
 • Onderhoud, kies afhankelijk van de mate van vervuiling, voor een regelmatige reiniging met schoon water en borstel (geen hogedrukspuit), voor het optimaal behouden van de eigenschappen en uiterlijk.
 • Eigenschappen materiaal, houdt naast de cool roof, rekening met andere eigenschappen van het materiaal zoals milieuvriendelijkheid, verwerking, toepassing e.d.

Meer informatie volgt.