Onze begeleiding van uw project

Als opdrachtgever of voorschrijver heeft u bij een bouwproject een beeld van het eindresultaat, ook op het gebied van het dak. Het beoogde eindresultaat kan variëren van een standaard plat dak met een betrouwbare waterafdichting tot een architectonisch hoogstandje. De weg naar het beoogde eindresultaat is vaak niet zonder hobbels, reden genoeg om de zaken vanaf het begin goed aan te pakken.
 
Een bouwproject kent globaal drie verschillende aaneengesloten en verweven fasen, met verschillende partijen. Voor een succesvol eindresultaat met weinig faalkosten (verspilling van tijd, goederen en geld) is de inbreng van expertise in een vroeg stadium van grootste belang. Onze betrokkenheid, expertise en bereidheid tot samenwerking zijn redenen om ons reeds vanaf de ontwerpfase erbij te betrekken.

Plan- en ontwerpfase:

 • Op verzoek mede inventariseren en opstellen van het programma van eisen / wensen t.a.v. dakbedekkingconstructie
 • Bij renovatie wordt een dakinspectie uitgevoerd om de bestaande situatie vast te stellen en vastgelegd in een inspectierapport
 • In kaart brengen van de diverse technische ontwerpmogelijkheden inclusief bouwfysische en windbelastings berekeningen
 • Transparant inzicht geven in de verschillen t.a.v. duurzaamheid, milieuvriendelijkheid, esthetica, energie besparen en opwekken tot efficiënt en economisch onderhoud in de toekomst
 • Transparant inzicht geven in de kosten (materiaal en arbeid) van de diverse technische ontwerpmogelijkheden
 • Na besluitvorming door opdrachtgever / voorschrijver, het opstellen van het deugdelijk bestek van de complete dakbedekkingconstructie 
   

Uitvoering- / realisatiefase

 • Advisering en levering van de benodigde dakbedekking inclusief afgestemde toebehoren aan verwerker van de dakbedekking. 
  Op verzoek vertalen wij de windbelastingsberekening naar een praktisch overzicht van een banenplan. 
 • Begeleiding en inspectie van de uitvoering
 • Inspectie bij oplevering
 • Indien een verzekerde all-in dakgarantie is afgesloten, wordt door een onafhankelijke partij de uitvoering gecontroleerd en schrijft eventuele aanpassingen voor. Na goedkeuring ontvangt u een garantiecertificaat
   

Gebruiker- / beheer- / prestatiefase

 • O.a. advies over onderhoud aan vastgoedbeheerder en uitvoerende partijUw project is met onze projectbegeleiding in veilige handen!